De website van Strategie in Beeld is vernieuwd en verhuisd naar www.sinb.nl